Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus - taflen wybodaeth newydd

20-07-2021

Image for Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus - taflen wybodaeth newydd

Mae’n taflen wybodaeth ddiweddaraf yn anelu i gefnogi cymunedau i wneud eu digwyddiadau lleol yn fwy chwareus ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau. Mae Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus yn cynnig syniadau ar gyfer creu profiad chwareus a syniadau chwarae syml a rhad.

Mae digwyddiadau cymunedol yn gyfleoedd delfrydol i gymdogion o bob oedran gwrdd mewn ffordd hwyliog a chyfeillgar, yn ogystal ac i hyrwyddo pwysigrwydd chwarae. Pan roddir cyfle i blant chwarae tu allan, byddant yn dod i adnabod plant ac oedolion eraill yn y gymdogaeth, gan greu agosrwydd, ymddiriedaeth ac ysbryd cymunedol i bawb.

Rydym yn cyhoeddi’r daflen wybodaeth hon yn barod ar gyfer Diwrnod Chwarae – Dydd Mercher 4 Awst – i helpu cymunedau i ddathlu hawl plant i chwarae yn eu digwyddiadau lleol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein