Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfleoedd ariannu

07-10-2021

Crynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Ford Britain Trust
Mae’r Ford Britain Trust yn cynnig grantiau bach ar gyfer elusennau, ysgolion a sefydliadau dielw yn y DU. Mae’r Ymddiriedolaeth eisiau ariannu prosiectau sy’n canolbwyntio ar addysg, yr amgylchedd, plant, pobl anabl neu weithgareddau ieuenctid. Mae rhaid i’r prosiectau ddarparu buddion clir i gymunedau lleol sy’n agos at leoliadau Ford.

Mae grantiau hyd at £250 ar gael. Gellir defnyddio’r grant ar gyfer prosiectau cyfalaf, eitemau gwariant cyfalaf neu gyfrannu tuag at brynu cerbyd newydd.

Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 31 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth

Ocado Foundation for Good

Mae’r Ocado Foundation for Good yn raglen er mwyn cefnogi prosiectau gan elusennau a grwpiau cymunedol yn y DU. Mae rhaid i’r prosiectau ganolbwyntio ar un neu fwy o’r pynciau canlynol:

  • Adnoddau naturiol
  • Sgiliau ar gyfer y dyfodol
  • Cyrchu cyfrifol.


Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael. Mae rhaid i’r sefydliadau geisio am grant trwy’r ap BizGive.

Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 31 Rhagfyr 2021

Rhagor o wybodaeth

The Edge Innovation Fund
Mae’r Edge Innovation Fund (EIF) yn gronfa er mwyn cefnogi sefydliadau addysgol a sefydliadau dielw yn y DU, gan gynnwys ysgolion, prifysgolion ac elusennau cofrestredig.

Yn 2021, mae gan yr EIF gyfanswm o £300k i’w roi i sefydliadau sydd â phrosiectau addas. Mae rhaid i’r prosiect:

  • Fod yn arloesol
  • Bod yn heriol i’r dull system addysg bresennol
  • Mynd i’r afael â’r angen am gwricwlwm eang a chytbwys sy’n cynnwys dysgu galwedigaethol ac academaidd
  • Mynd i’r afael â blaenoriaethau strategol Edge.


Nid oes gan yr EIF ddyddiad cau. Derbynnir ceisiadau yn barhaus a chaiff y ceisiadau eu hadolygu’n rheolaidd.

Rhagor o wybodaeth