Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Arolwg: sut y mae lleoliadau gofal plant a chwarae yn gweithredu ar hyn o bryd?

12-10-2021

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ymchwil i ddarganfod sut y mae lleoliadau chwarae plant y tu allan i’r ysgol yn gweithredu ar hyn o bryd.

Mae’r brifysgol yn chwilio am gyfranogwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a chwarae i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein byr. Mae hyn yn cynnwys y rheini sy’n gweithio mewn meysydd chwarae antur, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a darpariaeth chwarae symudol.

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau.

Mae’r arolwg yn rhan o ymchwil dilynol. Yn flaenorol, edrychodd y brifysgol ar sut y gwnaeth lleoliadau ymdopi yn ystod y cyfnod clo cyntaf ac yn dilyn ail-agor ym mis Gorffennaf 2020.

Mae’r data yn cael ei gasglu gan Dr Pete King. Mae’r ymchwil wedi cael cymeradwyaeth gan Gyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg: Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth