Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau ar ddarpariaeth gofal plant ar gyfer plant o Wcráin

12-04-2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i hysbysu darparwyr gofal plant ar sut y gallant gefnogi plant a theuluoedd o Wcráin.

Anelir y cyngor at ddarparwyr gofal plant ac awdurdodau lleol, ac mae’n cynnwys atebion i gwestiynau fel:

  • A gaf i groesawu pobl o Wcráin i fy nghartref a pharhau i ddarparu gofal plant cofrestredig? 
  • A oes unrhyw gymorth ariannol i helpu gyda gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?
  • A fydd teuluoedd sy'n dod i'r DU yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?
     

Rhagor o wybodaeth