Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Diwrnod Cenedlaethol y Plant 2022

12-04-2022

‘Choose Kind’ / Dewis Caredigrwydd – bydd Diwrnod Cenedlaethol y Plant 2022 yn digwydd 15 Mai

Mae Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU (NCDUK) – cynllun gan y Save Childhood Movement – yn canolbwyntio ar bwysigrwydd plentynod iach ac sut mae angen i oedolion warchod hawliau a rhyddid plant i sicrhau eu bod yn tyfu i fod yn oeolion hapus, iach.

Eleni, bydd NCDUK yn hyrwyddo gweithgareddau mudiadau sy’n gweithio’n galed i greu byd caredig – ac yn benodol rheini sy’n weithgar gyda ysgolion a phobl ifanc.

Rhagor o wybodaeth