Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Children’s Community Support Programme

14-04-2022

Mae Children’s Community Support Programme gan Little Lives UK yn cynnig hyd at £1,500 i fudiadau sy’n gweithio gyda phlant ac sy’n cynnig sesiynau gweithgareddau.

Mae’r rhaglen yn anelu i gefnogi grwpiau a mudiadau plant, er enghraifft grwpiau chwarae neu ddosbarthiadau chwaraeon. Fodd bynnag, mae Little Lives UK yn derbyn ceisiadau gan brosiectau eraill, cyn belled â bod eu prif amcan yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i blant.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Ebrill 2022

Rhagor o wybodaeth