Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mathau chwarae – taflen wybodaeth newydd

16-11-2017

Gall chwarae fod yn swnllyd, di-drefn a chymdeithasol neu gall fod yn dawel, llawn ffocws ac unig. Oherwydd ei fod mor amrywiol mae llawer wedi ceisio dosbarthu ymddygiad chwarae’n wahanol fathau. Ym maes gwaith chwarae, yma yn y DU, byddwn gan amlaf yn defnyddio model gyda’r 16 math chwarae a ddynodwyd ac a amlinellwyd gan Bob Hughes.

Mae’r daflen wybodaeth yma yn archwilio’r 16 math chwarae – gan gynnwys chwarae creadigol, chwarae gwyllt, chwarae dwfn a chwarae cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys cymhariaethau rhwng rhai o’r mathau chwarae. Mae’r amrywiol fathau chwarae’n anelu i ddisgrifio’r ystod lawn o ymddygiadau chwarae plant a sut y gallent gyfrannu at ddatblygiad corfforol, meddyliol ac emosiynol plant.

Mae hwyluso’r mathau chwarae yn ymarferol, er mwyn sicrhau bod plant yn profi ystod o gyfleoedd a phrofiadau, yn galw am le, caniatâd ac amrywiaeth.

Anelir y daflen wybodaeth yma at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion.

Lawrlwytho | gweld ar-lein