Pecyn Cymorth Asesiad Digonolrwydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae wedi cael ei ddatblygu i gynnig cefnogaeth i Awdurdodau Lleol i gyflawni eu dyletswyddau, fel y maent wedi eu gosod yn y Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012. 

Datblygwyd y pecyn cymorth gyda chymeradwyaeth y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o'r Gweinidogion Cymraeg, fel modd o gefnogi gweithredu'r dyletswydd. Mae'r pecyn cymorth wedi ei baratoi gan Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â darparwyr chwarae ar draws Cymru

Dylid cyfeirio at y Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a'r Safonau Statudol cysylltiedig wrth ddefnyddio'r pecyn cymorth. Mae'r rhain yn gosod y manylion ar gyfer yr asesiad mae'n rhaid i bob Awdurdod Lleol ei ymgymryd, yn dilyn cychwyniad Adrannau 11(1), 11(2), 11(5) a 11(6) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae a'r Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae - dylid defnyddio'r fersiynau hyn wrth baratoi'r Asesiad a fydd yn cael ei anfon at Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2016. 

Lawrlwytho Rhan 1 - Sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae 

Lawrlwytho Rhan 2 - Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.