Rhesymeg Polisi Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn 2002 ysgrifennodd Chwarae Cymru resymeg ar gyfer chwarae plant a darpariaeth chwarae, arweiniodd at ddrafftio a mabwysiadu Polisi Chwarae i Gymru.

Mae'r rhesymeg yn cynnwys:

  • Diffiniad o chwarae plant
  • Pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant
  • Buddiannau chwarae i gymunedau a chymdeithas
  • Yr amgylchedd ar gyfer chwarae plant yng Nghymru (2002)
  • Buddiannau sy'n codi o bolisi cenedlaethol ar gyfer chwarae
  • Methodoleg
  • Dyfyniadau o adroddiad Cyflwr Chwarae i Lywodraeth Cymru (2000)
  • Dyfyniadau o Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae (2001) 


Lawrlwytho Rhesymeg dros Bolisi Chwarae Cenedlaethol i Gymru

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.