Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) yn gasgliad o feincnodau a ddatblygwyd gan SkillsActive, sy'n amlinellu'r cymhwyseddau sydd eu hangen ar weithwyr chwarae mewn nifer o feysydd.

Maent ar gael ar lefelau dau, tri a phedwar ac maent yn sail i'r hyn y bydd gweithwyr chwarae'n ei astudio tra'n sefyll cymwysterau ar y lefelau hyn.

Mae gan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol nifer o ddefnyddiau megis datblygu disgrifiadau swyddi a rhaglenni rhagarweiniol neu gynllunio rhaglenni hyfforddi arbenigol. 

Nid yw'r dogfennau hyn ar gael yn Gymraeg yn anffodus. 

Lawrlwytho 'playwork functional map'

Lawrlwytho 'occupational and functional map for playwork'

Lawrlwytho SGC gweithiwr chwarae / ymarferydd gwaith chwarae 

Lawrlwytho SGC gweithiwr chwarae cyfrifol 

Lawrlwytho SGC rheolwr gwaith chwarae 

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.