Siop

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Os ydych yn aelod o Chwarae Cymru rhowch eich côd i dderbyn gostyngiad:

£ 5.00
The Venture

The Venture

The Venture: a case study of an adventure playground

Mae'r llyfr hwn yn archwilio llwyddiant hir-oes The Venture, parc chwarae antur yn ardal drefol Wrecsam. Ysgrifennwyd gan Fraser Brown, darllenydd ym Mhrifysgol Metropolitan Leeds, o sgyrsiau gyda Malcolm King (un o'r sefydlwyr a rheolwr presennol) a Ben Tawil (un o'r gweithwyr chwarae diweddar).

Darllen rhannau o'r cyhoeddiad hwn

Nodyn: llyfr Saesneg yw hwn, ond cynhwysir Rhagair Cymraeg ynddo.

Am brisiau postio rhyngwladol ebostiwch neu galwch +44 2920 486050.

Os y byddai'n well gennych dalu â siec neu drwy anfoneb, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch ein ffurflen archeb.

Caniatewch 10 diwrnod gwaith ar gyfer cludiant

Ychwanegu i'ch basged

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.