Canllaw Arfer Dda Sipsiwn a Theithwyr

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Datblygwyd Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar: Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan Chwarae Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Y Daith Ymlaen, Achub y Plant.

Mae’r canllaw arfer dda wedi ei gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am, neu sydd ynghlwm â, rheoli neu ddatblygu safleoedd newydd, neu safleoedd sy’n bodoli eisoes, ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

Mae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth clir a chryno er mwyn cefnogi awdurdodau lleol i ystyried a chynnwys darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar tra’n datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd, a rhai sy’n bodoli eisoes. Mae’n cynnwys gwybodaeth neilltuol a fwriedir i’n helpu i ddeall
a mynd i’r afael â meysydd penodol sy’n peri pryder. Mae hefyd yn darparu offer ymarferol, cam-wrth-gam, templedi a modelau o ddarpariaeth llwyddiannus.

Fe wnaethom sefydlu ac ymgynghori â grŵp ffocws o ddarparwyr yn ystod y broses ddrafftio a defnyddio eu profiadau i ddatblygu’r modelau ac i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf. Gofynnodd Y Daith Ymlaen, yn eu cyfarfodydd fforwm rhanbarthol, i blant a phobl ifanc am eu syniadau ar gyfer gwella cyfleusterau chwarae a hamdden ar safleoedd.

Gweld y canllaw arfer dda ar-lein

Lawrlwytho’r canllaw arfer dda
 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.