Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant 
Urdd Gobaith Cymru
Dyddiad cau: 19 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sichrau Ansawdd 
Urdd Gobaith Cymru
Dyddiad cau: 19 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Maes Antur
Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam
Dyddiad cau: 21 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae 
Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam
Dyddiad cau: 24 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth

Gweinyddes Feithrin
Faith in Families
Closing date: 26 Ionawr 2022 

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Cymunedol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad cau: 27 Mawrth 2022 

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Uwch Weithiwr Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr Clwb Ar Ôl Ysgol
Ysgol Gynradd Y Dell
Cas-gwent, Sir Fynwy

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Sesiynol
Seren in the Community
Splot/Tremorfa, Caerdydd

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.