Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Goruchwylwyr Safle Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol
Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth

Gweithwyr Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol
Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth

Gweithwyr Cymorth Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol
Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth

Gwirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Chwarae 
Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Rhagor o wybodaeth

Ceidwad Chwarae
Duffryn Community Link
Dyddiad cau: 25 Ebrill 2021

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd Chwarae
Dexters Holiday Club
Dyddiad cau: 30 Ebrill 2021

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.