Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Arweinydd Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg 
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Achlysurol 
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth

Uwch Weithiwr Chwarae Achlysurol 
Cyngor Bro Morgannwg 
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth 

Cynllun chwarae – Gweithiwr Gofal Chwarae
Cyngor Bwrdeistef Sirol Torfaen 
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth 

Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad cau: 3 Ebrill 2020
Rhagor o wybodaeth  

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.