Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Swyddog Cyfranogiad
Comisiynydd Plant Cymru
Dyddiad cau: 20 Ionawr 2020
Dyddiad cyfweliad: 7 Chwefror 2020
Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae
Stephens and George Charitable Trust 
Dyddiad cau: 20 Ionawr 2020 
Rhagor o wybodaeth 

Gweithiwr Chwarae Lefel 2
Saplings Out of School Care
Dyddiad cau: 22 Ionawr 2020
Rhagor o wybodaeth

Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd
Blynyddoedd Cynnar Cymru
Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020
Dyddiad cyfweliad: 13 Chwefror 2020
Rhagor o wybodaeth

Arweinydd Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg 
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Achlysurol 
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth

Uwch Weithiwr Chwarae Achlysurol 
Cyngor Bro Morgannwg 
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020 
Rhagor o wybodaeth 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.