Arweinydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Arweinydd Chwarae

Mudiad: Clwb y Ddraig

Lleoliad: Ystrad Mynach, Caerffili

Oriau: 16.25 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 2:45pm i 6:00pm)

Dyddiad cau: 14 Mai 2021

Gofynion yr ymgeisydd yw cymhwyster lefel 3 mewn gwaith chwarae neu ofal plant, o leiaf dwy flynedd o brofiad ac yn barod i hyfforddi ac uwchsgilio. Hefyd, mae rhaid i’r ymgeisydd fod yn hwyl, hapus ac yn egnïol.

Er mwyn ymgeisio, ebostiwch eich CV i Glwb y Ddraig

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.