Ceidwad Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ceidwad Chwarae

Mudiad: Cyngor Sir Ddinbych

Lleoliad: Sir Ddinbych

Oriau: 20 awr yr wythnos (cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2022)

Cyflog: £11,525 i £12,724 y flwyddyn

Cyfeirnod y swydd: FACW00092W3SJE

Dyddiad cau: 17 Mai 2021

Mae’r rôl yn cynnwys darparu cyfleoedd a gweithgareddau chwarae sylfaenol i blant a phobl ifanc yn y gymuned, gan sicrhau nad yw hawl plant i chwarae yn gyfyngedig nac yn cael ei effeithio yn ystod cyfyngiadau Covid.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol frwdfrydedd ac angerdd dros ddarparu cyfleoedd chwarae ystyrlon a bydd yn gallu defnyddio ei fenter ei hun, bod yn flaengar a chreadigol. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos gallu i weithio ym mhob elfen i gychwyn, hyrwyddo, cyfarwyddo a gorchwylio chwarae yn y gymuned.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.