Ceidwad Chwarae Cynorthwyol Llanw

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ceidwad Chwarae Cynorthwyol Llanw  

Mudiad: Cyngor Sir Ddinbych

Lleoliad: Sir Ddinbych

Oriau: Yn ôl yr angen

Cyflog: £9.62 yr awr

Dyddiad cau: 30 Medi 2021

Cyfeirnod y swydd: FACW00097W3HRE

Mae’r rôl yn cynnwys darparu cyfleoedd a gweithgareddau chwarae sylfaenol ar gyfer plant a phobl ifanc yn y gymuned, gan sicrhau nad yw hawl plant i chwarae yn cael ei gyfyngu neu ei effeithio yn ystod cyfyngiadau Covid-19.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig ac angerddol i ddarparu cyfleoedd chwarae ystyriol a byddant yn gallu defnyddio eu mentergarwch eu hunain, yn flaengar ac yn greadigol. Bydd angen i’r ymgeiswyr ddangos gallu i weithio ym mhob elfen i ddechrau, hyfforddi, cyfarwyddo a goruchwylio chwarae o fewn y gymuned.

Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.