Gweithiwr Chwarae Cymunedol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Cymunedol

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Addysg, Atal a Chefnogi 

Rhif cyfeirnod: AD 04549

Oriau: Hyd at 30 awr yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol

Cyflog: £17007 to £17972 (£9.55 to £9.74 per hour)

Dyddiad cau: 03 Ionawr 2020

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar yr egni a’r penderfyniad i feithrin a hyrwyddo amgylchiadau chwarae arbennig o wych i blant 5 oed hyd at 15 oed, am hyd at 6 awr y dydd.

Bydd yr ymgeiswyr wedi ymrwymo i ddarparu chwarae o safon uchel ac i arddel egwyddorion gwaith chwarae. Byddant hefyd yn deall yn iawn pa mor bwysig yw chwarae ym mywydau’r plant. Bydd pob un o’r ymgeiswyr yn gorfod dangos eu bod yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.