PETC Cymru – cyflogwyr gwaith chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

PETC Cymru – cyflogwyr gwaith chwarae

Mae Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru) yn galw am ddatganiadau o ddiddordeb am gynrychiolwyr sy’n gyflogwyr gwaith chwarae.

Mae PETC Cymru yn fforwm ar gyfer y sector gwaith chwarae sy’n archwilio materion o bwysigrwydd strategol i bob agwedd o addysg, hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru. Mae’n ffurfio cyswllt allweddol rhwng y sector gwaith chwarae, Llywodraeth Cymru a mudiadau cenedlaethol. Mae’r fforwm hon yn gwneud argymhellion i PETC UK. Mae Chwarae Cymru’n darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y cyfarfodydd.

Bydd cynrychiolwyr cyflogwyr yn:

  • Mynychu pedwar cyfarfod PETC Cymru bob blwyddyn, a gynhelir ar-lein drwy Zoom ar hyn o bryd
  • Cynrychioli buddiannau cyflogwyr gwaith chwarae yng Nghymru
  • Symud ymlaen gyda chamau gweithredu dethol o gyfarfodydd PETC Cymru.


Bydd angen i gynrychiolwyr cyflogwyr feddu ar wybodaeth a phrofiad cyfredol o’r canlynol:

  • Y sector gwaith chwarae
  • Rheoli darpariaeth gwaith chwarae
  • Safbwynt cyflogwyr ar hyfforddiant a chymwysterau
  • Anghenion cyflogwyr gwaith chwarae.


Mae gan PETC Cymru ddiddordeb penodol mewn cynrychiolaeth o ddarpariaeth gwaith chwarae wedi ei leoli yn y gymuned.

Os hoffech fynegi diddordeb yn y rôl hon, ebostiwch eich enw a manylion cryno am eich rôl presennol a’ch profiad at Martin King-Sheard, Swyddog Datblygu’r Gweithlu erbyn 29 Hydref 2021.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.